ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ ΑΘΗΝΑΣ 22/3/2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Γ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΟΔΗΓΙΩΝ Γ.Σ. ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Α.Σ. ΑΘΗΝΑΣ